Všechny níže nabízené přednášky je možné realizovat i online.

Zdravé stravovací a jídelní návyky od školky po celý život

Beseda pro rodiče a pedagogy mateřských školek o základech zdravého stravování a jídelních návyků prakticky, uceleně a uchopitelně. Víte o výživě všechno, ale máte pocit, že ještě chybí nějaký díl skládačky, aby vše fungovalo jako po drátkách? Přijďte najít dílek, který hledáte. Výživa a výchova jdou ruku v ruce a pokud dokážeme obě oblasti propojit, položíme základy zdravých stravovacích návyků u našich dětí natrvalo a s pohodou. 

     Trvání: 90-120 min

     Cílová skupina: Rodiče a pedagogové mateřských škol 

Není jídlo jako jídlo

Přednáška pro studenty ZŠ a SŠ o základech zdravého stravování. Žáci se o jídle dozví v širším kontextu. Na potraviny pohlédnou nejen z hlediska zdravotní prospěšnosti, ale také z pohledu lokálnosti, sezónnosti, dovozu, vlivu reklamních kampaní, udržitelnosti atd. Chybět nebude ani vysvětlení pojmu ,,průmyslem upravená potravina” a odlišení neškodných a nevhodných polotovarů.  

     Trvání: 90 min

     Cílová skupina: Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ

Strava jako módní styl (určeno pro studenty SŠ)

Přednáška seznamuje studenty s nejrůznějšími výživovými směry současné doby a ukazuje jim přínosy a limity daných stravovacích alternativ. Povídat si budeme také o praktikách průmyslového marketingu a o tom, proč nepodléhat jednotlivým stravovacím módním vlnám. Přednáška přináší posluchači téma jídla v širších souvislostech a usazuje ho do kontextu dnešní doby. Studenti budou po přednášce kriticky přemýšlet o otázkách tipu: ,,Kupujeme to, co kupovat chceme nebo podléháme reklamě? A je opravdu to, co se tváří jako zdravé, zdraví prospěšné?

     Trvání: 90 min

     Cílová skupina: Studenti SŠ

Objednejte přednášku pro vaše studenty

  • Školám a organizacím nabízím přednášky nejen pro žáky a studenty, ale i pro rodiče a pracovní kolektiv.
  • Gastro školám připravuji na míru kurzy bezmasého vaření dle sezóny.  


Cena přednášky:

1500,-/hodina + cestovné 8,-/km 

Cena gastroškolení:

1200,-/hodina + cestovné 8,-/km + suroviny oproti paragonu

Zde nalezneze informace o tom, jak chráním vaše osobní údaje.
Pripravila jsem pro vas prakticke kurzy